CORAK DAN REKAAN

TERANCANG

LIPATAN
Merupakan satu aktiviti membentuk objek atau corak.
Kaedah yang digunakan secara melipat kertas tertentu, mengguntingkan dan menampalkannya pada permukaan bahagian kertas yang lain menhasilkan corak positif dan negatif.

CETAKAN
Satu proses kerja seni menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan
Proses perpindahan imej yang berdakwat daripada satu permukaan blok kepada permukaan lain seperti kertas atau kain.
Satu proses penerapan blok, plat atau skrin ke atas sesuatu permukaan kertas, kain atau bahan yang lain. Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain.
Proses menghasilkan imej di atas permukaan rata. Imej atau gambar yang dihasilkan dengan menggunakan acuan plat.
 
Cetakan juga bererti mengecap corak atau gambar yang sama dengan menggunakan alatan tertentu seperti kertas, kain atau bahan-bahan lain.
tidak terancang


TIUPAN
Menggunakan  teknik  tiupan warna  ke atas  sesuatu  permukaan untuk mendapatkan kesan  garisan.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.